čtvrtek 23. března 2017

Aktualizace ke slavnosti Broskvového Květu

Originál publikoval Cobra 22.3.2017


Prosíme ohodnoťte a podpořte naši práci:

1)
Mrkněte na některou z reklam,
na kterou se dostanete z reklamních bannerů
umístěných na blogu.

2)
Platba převodem na účet u KB:
107-6034340297/0100, v.s. 8888
IBAN: CZ4801000001076034340297
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Připojte se k naší FB skupině:Prosíme sdílejte odkaz na tento blog:

středa 22. března 2017

Průchod rovnodenností: přesun na vyšší časové linieOriginál publikovala Sandra Walter 18.3.2017

Buď požehnán světelný kmeni

Náš přesun časové linie je zde, již probíhá a během příštích pár týdnů se odvine (Hlavní spouštěče Brány připadají na rovnodennost - 20.3. (3:28amPT), na 23-27.3. a na 3-7.4.) Jedná se o významnou zkušenost, kombinaci opouštění, pozvedávání se, extáze, odhalování, nových vjemů a ztělesnění - vše v jednom.

Po vizích etherických proudů světla, zhromažďujících se na rovnodennost, díky Solárnímu zesílení, a díky tomu, co se děje ve vědomí Světelného Kmene jsem se dostali do bodu, kdy budou nižší reality postupně energeticky odřezávány. Dosáhli jsme kritické masy pro odhalení alternativní reality svobody, míru a Božské Lásky. Toto je Božská příležitost pro Vzestup, Mistři.

Je naprosto důležité, abychom pomohli Gaie v odhalení toho, co již bylo vytvořeno - Kristovy planety míru a jednoty ve vědomí. Pojďme nyní ztělesnit naše nové šablony našeho PRˇITOMNÉHO SEBE. Pojďme se soustředit na globální ztělesnění, a povolání frekvencí a dimenzionálních kódů přesunu z této obrovské matrice kosmické hvězdné brány.

Tento zvláštní průchod Branou může přinášet gravitační anomálie, magnetické posuny, změny počasí a otřesy země, protože se jedná o velký skok ve frekvenci. Ztělesnění mění noosféru, mřížku LIDSKÉHO srdce a doslova otevírá Brány skrze LIDI pro to, aby byla nová realita odhalena. Jsme velmi mocné bytosti - pamatujte si, že manifestace je během období Brány zesílena. Pojďme směrovat světlo jako JEDEN, abychom toto tvoření přinesli s lehkostí a požehnáním.

Jestliže sloužíte jako čistý vodič této aktivity, tak zde jsou nějaká doporučení pro to, co se děje:

Meditace: Musíte svému sloupu Vzestupu v nehybnosti dovolit, aby se vyladil tak, aby vedení mohlo převzít vyšší já. Odpočívejte, dost pijte, buďte v tichosti, běžte ven na Gaiu, aby se vám dostalo co možná největšího přísunu světla, a to zejména ve spouštěcích dnech.

Odevzdejte se Ztělesnění: Ztělesnění čistého krystalického vědomí těmi, kdo prošlapávají cestu je nezbytné pro rozdělení časových os. To již pokračuje a máme dost ochotných účastníků, aby to bylo umožněno. Efekt na Gaiu, Říše, Elementály a kolektivní vědomí bude tak, jak se toto odvíjí kvantový. Tak, jak dojde k rozdělení, je naším záměrem pozvednout všechny ochotné bytosti do Jednoty vědomí.

Vizualizujte si a přivolejte 5D, zejména na vrcholu rovnodennosti a po dobu následujících dvou týdnů. Pociťte svobodu, pohleďte na novou Zem, vizualizujte si globální Vzestup, a nejvyšší, nejjasnější vibraci, kterou dokážete udržet. Namalujte ji, napište ji, zpívejte ji, tančete ji, meditujte o ní, a vytvořte ji V PŘITOMNOSTI. Pociťujte Božský aspekt tohoto přesunu, a nechte rozpustit všechny strachy ze Vzestupu.

Trasmutéři:
Vydejte příkaz a vyhlašte konečné, bezúsilné odstranění všech nižších časových linií, programů, entit, božstev, myšlenkových forem a bytostí, které ovládají a manipulují LIDSTVO, Gaiu, Říše a Elementály negativním způsobem. Dejte příkaz všemu, co zasahuje do Vzestupu, čemukoliv, co blokuje postupování LIDSTVA, ať toho okamžitě zanechá na všech časových liniích a realitách. Odveďte všechna neposlušná stvoření zpět do Zdroje, aby byly zcela přeměněny, a již se nikdy nevrátili.

Strážci Bran a Pracovníci s mřížkami:
Již jsme tomuto průchodu otevřeni. Buďte kreativní s vašimi mřížkami, geometrií a umisťováním krystalů, směřujte toto Světlo do vašeho Mysteria. Sjednoťte se v Božském Záměru plně odhalit 5D časové linie jako hmatatelnou realitu pro všechny. Přivolejte Solární kosmické Kristovo ztělesnění jako realitu pro všechny ochotné a schopné tohoto ztělesnění. Prosvětlete novou i starou mřížku, Posvátná místa, Chrámy, krystalická lože, akvifery a vodu, každý krystal umístěný Pracovníkem Světla, a LIDSKOU Mřížku Srdce, od krystalického jádra Země po Slunce, Galaktický Střed, Centrální Velké Slunce a Čisté Vědomí Zdroje. Vítejte v nejvyšších úrovních fotonového světla a dimenzi-měnících frekvencí, které můžeme přijmout, v nejvyšším zájmu čistého a opravdového Vzestupu. Prociťte sjednocení, jedná se o zářivou cestu pro nás pro všechny.

Mistři Strážci Bran, zvu vás, abyste se ke mě připojili v propojování s šablonami vyšší frekvence, které právě vstupují do našeho Solárního Systému. Budeme s nimi experimentovat tak, jak se to bude odvíjet. Jsme připraveni, na rychlé projevení se Nového. Pojďme si to přivolat, jako naše nejvyšší sjednocené tvoření PŘÍTOMNOSTI.

==== pozvánka na meditaci:

Unity Meditations on SUNday: Our Strongest Amplification Yet

Our Unity Meditations have been running since June 2015. As we reach critical mass for Ascension, this unified field of pure light intensifies. Yes, activations and third eye visions are amplified through this activity, however we are focused on bringing forth the timeline split with ease, grace, and the strongest LoveLight possible.

Invite everyone who is awake, your groups and beloveds to join the Light Tribe during these three 30-minute windows on SUNday: 8:11am Pacific Time, 11:11am PT, and 5:11pm PT or meditate anytime on SUNday to feel the effects and add your energy to this collective intention of service.

Connect with the HUman Heart Grid, Gaia’s crystalline core, the Crystalline Grid, the New Grid systems, Solaris (the SUN), Great Central Sun, and Source. Meditate on Pure Source embodiment and the revelation of crystalline consciousness. Use the guided Christ Light Activation meditation if you enjoy guided meditations (mp3 via the download link below), it is incredibly strong when done as ONE. All methods and forms of meditation are welcome.

Free Guided Meditation available – download it so you can be offline on SUNday:

PC: right+click on the title below to Save As
Mac: Ctrl + Click on the title below to Download

Christ Light Expansion

Infinite blessings to all as we experience this profound passage for HUmanity and Gaia. Gratitude for your Divine Service and endurance; our efforts are rewarded a thousand fold. Breathe (Creator Breath) and let the Light assist us in transforming these realities.
====

S Láskou, Světlem a k Službám,

Sandra

Zdroj: http://www.sandrawalter.com/equinox-passage-shifting-to-the-higher-timlines/

Prosíme ohodnoťte a podpořte naši práci:

1)
Mrkněte na některou z reklam,
na kterou se dostanete z reklamních bannerů
umístěných na blogu.

2)
Platba převodem na účet u KB:
107-6034340297/0100, v.s. 8888
IBAN: CZ4801000001076034340297
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Připojte se k naší FB skupině:Prosíme sdílejte odkaz na tento blog:

úterý 21. března 2017

Bod Zlomu - začalo to 9/2015 jedním malým nápadem...


Bod Zlomu - začalo to 9/2015 jedním malým nápadem...
Historie zobrazení stránky za celou dobu:
1 001 684

http://bod-zlomu.blogspot.cz/

ANGEL NUMBER 1441


Number 1441 is a mix of the attributes of number 1 appearing twice, amplifying its vibrations, and the energies of number 4 also appearing twice, doubling its influences. Number 1resonates with new beginnings and projects, self-leadership, inner-strength and assertiveness, uniqueness and individuality, ambition and will power, attainment and happiness.  Number 1 tells us that we create our own realities with our thoughts, beliefs and actions prompts us out of our comfort zones.  Number 4 relates to working determinedly towards achieving our goals and aspirations. It tells of planning, hard work and effort, building solid foundations, motivation, stability and practicality, system and order and our passion and drive in life. Number 4 also relates to the energies of the Archangels.  

Angel Number 1441 encourages progressive change, renewal and growth, and tells you to share your knowledge and wisdom with others in interesting and unique ways. Look to new and different ways to get your work done more effectively and efficiently.  Listen to your intuition as your angels are sending you guidance and ushering positive energies towards and around you.

Angel Number 1441 is a message to keep your thoughts positive and optimistic as you undertake an important new project, role or venture.  Your positive energies, intentions and actions will manifest your expected results. Trust your angels to deliver all that you will need and expect some well-earned rewards for good work well done.  Your angels want you to know that you deserve the very best.

Your thoughts and beliefs are rapidly manifesting into material form; therefore ensure that you keep a positive and optimistic attitude and outlook to ensure that you manifest‘good’.  As you create your experiences and realities with your beliefs and thoughts, your positive affirmations, intentions and actions will manifest your results.  Working steadily towards your goals using wisdom, patience and determination will see your aspirations come to fruition.

Angel Number 1441 encourages you to keep striving ahead, and don’t take ‘no’ for an answer.  You are encouraged to walk through the doors of opportunity that are opening in front of you.

Number 1441 relates to number 1 (1+4+4+1=10, 1+0=1) and Angel Number 1.

pondělí 20. března 2017

Síla Ducha - seriál - díl 5 - Falešná realitaStudium původu, nekonečných možností 
a úplné rehabilitace duchovní bytosti 

Falešná realita 

Já myslím, že jste nyní „zralí“ pro kapitolu, která je tvrdá. Je to čistý dynamit, protože otřásá strukturou společnosti v základech. Ne, to je příliš slabé vyjádření, protože rozpustí základní kameny v nic, což nicméně bude mít pozitivní efekt v tom, že to umožní nové společnosti, která bude vystavěna na jiných pilířích, než je útlak jakéhokoliv svobodného myšlení, vstoupit do existence. 

Společnost, ve které žijete, spočívá přesně na té falešné a v předešlé kapitole opravené definici reality. Co to znamená? 

To znamená, že žijete v domečku z karet, který byl vystavěn na lži! Může se zhroutit každou minutou, ne protože má slabé základy, ale protože tam žádné nejsou! 

Jenom se předstíralo, že tam jsou.

Rozumíte nyní tomu, proč je zapotřebí tolik nátlaku, násilí, síly, zákonů, psychologie, psychiatrie a dokonce i armád, na udržení této společnosti v chodu? 

Proč byla každá nová myšlenka v lidské historii napadána v pokusu ji vymazat? Protože převládal strach, že se zmatek vymkne kontrole, jestliže bychom nechali každého člověka mít a žít svoji vlastní realitu. 

„Ne, ne, může být jenom ta jedna, aby byl pořádek!“ zní ten princip těch mocných, kteří ve skutečnosti žádnou moc nemají – protože viděli jste někdy vystrašeného mocného člověka? To je protimluv. Stejně tak jako jejich univerzitní doktríny. V náboženských studiích učí o božské, duchovní podstatě člověka, zatímco naproti přes chodbu učí pod názvem psychologie ohledně podstaty člověka teorii o zvířecích instinktech a podnětu a reakci a o poschodí výše hovoří o člověku jenom striktně z pohledu vrozených genů, které všechno určují. 

A všichni tvrdí, že to jsou vědy a že jsou pravdivé! Neuvěřitelné, že? 

To jsou reality, v současné době existující souhlasy, nic více, nic méně! A věřte mi, že ani ne za padesát let se člověk bude smát tak nahlas těm, kteří dnes ještě myslí, že vyučují něco smysluplného nebo s pravdivým obsahem, jak by se někdo pro sebe smál dnes nějaké staré, překonané teorii, později nahrazené novým pochopením. 

Byly to zejména různá lidská náboženství, která pokaždé ráda používala strachu a pekla a věčného zatracení, aby šířila svoji vykreslenou „realitu“ jako tu jedinou pravdivou a snažila se zlomit vaz tomu, kdo přišel s představou života, která by oslabila mocnou pozici. Základním záměrem jakéhokoliv náboženství, které se vám snaží vnutit prefabrikované myšlení a systém víry, je zejména ovládání. Existují výjimky, jako je Buddhismus, který byl původně čistou filosofií bez modliteb, tuhé doktríny a jiných rituálů, ale tak jak šel čas, tak se také tam vplížily odchylky, které by Buddhovi zcela jistě nepřipadali vůbec legrační – a já mimochodem vím ze spolehlivého zdroje, že to je něco, čemu se nemůže zasmát. Takže se nejedná jenom o čistou spekulaci. 

Tím jedním a jediným cílem V Buddhismu bylo rozpoznání vlastní duchovní povahy opuštěním masa. Proto tam nebyla „doktrína o bohu“, ale hovořilo se o „nejvyšší bytosti“ a skutečnosti, že bytost vytváří svůj vlastní osud skrze své vlastní myšlení a konání a neměla by být svedena iluzemi „vnějšího světa“ – hmotného vesmíru – aby snad dokonce hledala příčinu toho, co zažívá tam, kde zcela jistě žádná příčina není k nalezení. Tou jedinou příčinou jste a budete jenom vy, duchovní bytost. Vy jenom můžete ve světě kolem vás vidět způsobené účinky. 

Když hodíte do vody kámen a vlny se pomalu šíří, pak se dalo předpokládat, že příčinou vln je ten kámen, že? 

No já nevím, co by kámen sám o sobě mohl způsobit, kdyby nebylo příčiny, která by se rozhodla hodit ten kámen do vody a potom to také za pomoci těla nevykonala. 

Celý ten zmatek ohledně předmětu pravdy a reality byl vytvořen tak, aby jenom pouhá hrstka mohla manipulovat a bez většího úsilí řídit naprostou většinu lidí ke svému vlastnímu účelu, bez toho aniž by si toho povšimli, protože z hlediska informací, které jim byly dány, tak nějak nic nedává smysl a všechno vypadá jako náhoda a „přirozený“ chaos. 

Konečné přijmutí možnosti „nekonečného množství realit“ nepovede k chaosu, ale naopak nyní zde JE chaos, protože to ještě nebylo přijato! 

Máte vůbec nějakou představu, jak často mi lidé, když se v mojí přítomnosti začnou cítit pohodlně, v rozhovoru řeknou: „Celý život jsem tuhle myšlenku měl, ale neodvážil jsem se o ní s nikým hovořit, protože by si myslely, že jsem zešílel“? 

Vidíte, jaký strach lidé stále mají, dokonce i v této „moderní době“, když se jenom jedná o to hovořit o něčem, co cítí hluboko uvnitř a co mají za „reálné“? 

Přesně to jsou důsledky té „nemoci“ předstírané „jedné“ reality, která je prosazována s násilím a trestním stíháním. 

Ve své historii se člověk zjevně „naučil“ jednu věc velmi přesně: „nesmíte nezávisle myslet, a jestliže budete, tak o tom raději vůbec nemluvte!“ 

Každá válka, každý boj je založen na tomto tématu. Váš názor je špatný! Vaše realita není tou mojí! Váš bůh není bohem mé reality. 

Takže váš Bůh není bohem toho druhého, s kým hovoříte? 

Tak mi prosím povězte! Kdo z vás by si tedy měl myslet to opačné? 

Samozřejmě, že ten druhý, že? Bohužel ten druhý má to samé hledisko jako vy. Nyní jen doufám, že máte policii nebo armádu, která souhlasí s vaší realitou, a podpoří vás, protože jinak VY ztratíte a vaše realita se bude muset přizpůsobit realitě toho silnějšího, jestliže chcete žít „jednu realitu“. 

Nejlepší by bylo, pro obě strany, aby se plně vyzbrojili, tak, aby pokaždé mohli tomu druhému hrozit, jestliže by se chtěl držet svého pohledu, hmm? To zní jako zcela „lidské“, že, a je to obecně přijímáno jako známka „duševního zdraví“. Dělají to tak celé vlády. Tedy to „musí“ být správné. Samozřejmě opět půjde polovina vaší výplaty na další daně, protože musí být zaplaceny rakety a tanky, které „chrání“ naše myšlení. 

Víte, kolik ochrany byste potřebovali, jestliže byste akceptovali reality ostatních jako jejich vlastní? 

Nic! Byli byste v bezpečí, protože byste konečně rozuměli, že nesoulad a válka vyvstanou pouze, když někdo chce omezit sebeurčení jiných a nastolit jim svůj vlastní pohled na věci, neboli svoji „realitu“. 

Nyní byste se mohli hádat: ”Ale co, když mi ostatní chtějí vnutit jejich realitu? Co potom?” 

Na to já odpovídám: “Zažíváte to, co si myslíte!” Změňte to a přestaňte si představovat útoky proti realitě vaší skupiny nebo národa jako možnost. 

To je také předstíraná realita, která je indoktrinována do vašich dětí ve školách, tak, aby se stali hodnými a zejména snadno ovladatelnými občany, jejichž svobodu je jim možné odebrat a jejichž sebeurčení je možné uloupit, jestliže nebudou “fungovat”. 

Je to vyučováno, protože je nyní odsouhlaseno, že nikdo nemůže se svým osudem nic dělat a že se může stát obětí kohokoliv, kdo má “zlé” záměry!
Ano, jestliže toto je, čemu děti věří, mají pravdu. Pak to zcela jistě mohou a budou zažívat ve své existenci. 

Také mám syna a miluji ho. Přesně proto jsem mu řekl pravdu: “Svým myšlením určuješ, co budeš ve svém životě zažívat. Když si budeš ve svém životě představovat zlé lidi, pak to tak budeš zažívat. Když si budeš představovat lidi, kteří jsou s tebou, kteří podporují tvoje sebeurčení, tak takové lidi potkáš a tvůj život bude snadnější než pro ty, co jenom očekávají nejhorší, protože viděli příliš mnoho dílu “Akta X” a vytvořil si podle toho pro sebe pohled na svět ve smyslu “Svět je plný zločinců” a “Nikomu nevěřte”. 

Člověk je ve své podstatě dobrý a je výjimkou, pokud tomu tak není. Proč s pár lidmi nepromluvit a nepodívat se, jak „nebezpeční“ a „zlí“ jsou, jakmile je trochu blíže poznáte. 

A víte co? Už po několik měsíců si myslím, že už vůbec neexistují zločinci nebo zloději a víte, co jsem četl v novinách? 

Mladistvá delikvence v Severním Vestfálsku - to je, kde žiji – se poprvé snížila! Jaká to “náhoda”! 

Je vám dávána iluze takové nebezpečné reality, která je domněle stejná pro všechny, proto abyste tímto způsobem mysleli a tak mohli být nadále ovládáni. Můžete být ovládáni, pouze pokud si nezačnete myslet, že byste mohli vytvořit svoji vlastní realitu, která může mít platnost a být pravdivou nezávisle na realitách ostatních a která je pouze dosažitelná s vaším souhlasem. 

To je, proč jsou media plná smrti, utrpení nebo dalších zpráv o katastrofách a to je, proč jste těmito zprávami bombardováni s takovou rychlostí, z tohoto důvodu policie navštěvuje školy a učí vaše děti jak “zlí” jsou neznámí lidé a aby jim nevěřili. 

Aby se ujistili, že nikdy nepřestanete žít ve strachu a nikdy nepomyslíte na to, proč vlastně potřebujeme tolik policie, odposlechů nebo armád, když lidé po celém světě chtějí jenom žít v míru. 

Jak by měli vlády světa stále ospravedlňovat své výběrčí daní, kdybyste nepotřebovali “ochranu”, protože jste tak malá, slabá, lidská bytost, která žije v tak nebezpečném a zlém světě? 

Když budete sebeurčení jako impuls 8, pak budete schopni přesně odhadnout účinky těchto mediálních zpráv a ještě přesněji rozumět tomu, co jsem výše popsal a smát se tomu, jak jste se cítili předtím, protože pak budete zcela osvobozeni od strachu. T o ale neznamená, že byste od něj nemohli být osvobozeni již nyní. Protože nejsem závislý na penězích, nemusím trvat na tom, že nejdříve musíte projít mojí “cestou”, abyste byly svobodní nebo že každý měsíc musíte vhodit dvě stě euro do mojí obětní podkladnice, abych vás “ochránil” svojí armádou – kterou nemám a která by byla k ničemu – nebo neodmítl dát vám své “požehnání”.


Prosíme ohodnoťte a podpořte naši práci:

1)
Mrkněte na některou z reklam,
na kterou se dostanete z reklamních bannerů
umístěných na blogu.

2)
Platba převodem na účet u KB:
107-6034340297/0100, v.s. 8888
IBAN: CZ4801000001076034340297
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Připojte se k naší FB skupině:Prosíme sdílejte odkaz na tento blog:

středa 15. března 2017

Za ZávojemOriginál Cobra publikoval 10.8.2012


Za Závojem, za hranicemi karanténní Země je kompletně jiná realita, kompletně jiný vesmír.

Pokud vystoupáte nad tachyonickou membránu, jenž existuje 8,6 mil nad povrchem planety, vstoupíte do vesmíru Lásky.

Zkušenost na této planetě vás naučila, že život umí být zlý a krutý. Většina z nás jsme to přijali jako základ naší reality a tím se naučilo nedůvěřovat ostatním bytostem, ale raději se jich bát.

Tento předpoklad je základem, z něhož Kabala operuje. Je to lepidlo, které drží jejich realitu pohromadě a drží nás v ní zotročené.

Ale my máme naše Duše. Ty existují na pláni páté dimenze a mají přímé spojení s vesmírem za Závojem.

Kdykoli se spojíme s naší Duší, vstupujeme do reality, kam na nás Kabala s jejími triky nedosáhne.

Kdykoli se spojíme s vesmírem za Závojem, děje se to samé.

Takže se spojujeme vertikálně a horizontálně.

Toto je klíč k našemu individuálnímu osvobození. To je také klíč pro osvobození planety.
Za Závojem je vesmír plný Lásky.

Každý atom, každá molekula, každá subatomární částice za Závojem vibruje touto Láskou. Všechny bytosti v tomto vesmíru kromě většiny bytostí na planetě Zemi operují právě z této Lásky.

Cokoliv dělají jako akt Lásky.

Jejich každá myšlenka a každá emoce tuto Lásku vyjadřuje .

A tato Láska brzo zahrne naší planetu a osvobodí ji.

Buďte si tohoto faktu vědomí, když děláte svá rozhodnutí.


Překlad Martin

Zdroj: http://2012portal.blogspot.cz/2012/08/beyondthe-veil-beyondthe-veil-beyond.html

Prosíme ohodnoťte a podpořte naši práci:

1)
Mrkněte na některou z reklam,
na kterou se dostanete z reklamních bannerů
umístěných na blogu.

2)
Platba převodem na účet u KB:
107-6034340297/0100, v.s. 8888
IBAN: CZ4801000001076034340297
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Připojte se k naší FB skupině:


Prosíme sdílejte odkaz na tento blog:

pondělí 13. března 2017

Report - konference Vzestupu na Taiwanu

Originál publikoval Cobra 13.3.2017

Naše konference Vzestupu byla strategicky situována do Taipei, blízko centra největší hustoty lidské populace a konala se na jednom z míst s nejvyšším procentuálním zastoupením Pracovníků Světla a Bojovníků Světla na planetě.

Naše skupina byla úžasná a určité důležité projekty byly započaty. Tyto projekty budou zveřejněny v pokročilejším stádiu dokončení.

Některé z těchto projektů se vztahují k Příběhu broskvového květu (japonská zenová legenda)

V posledních týdnech před konferencí a s vyvrcholením v sobotu (11.3.2017), docházelo k brutálním útokům Archonů na určité klíčové Pracovníky Světla na planetě a Síly Světla toho konečně měli dost.
Silami Světla byla v sobotu okolo 11:30 pm Taipei času spuštěna drastická akce s kódovým označením "Spravedlnost Maat". Tato operace trvala okolo 21 hodin a v jejím výsledku již není žádná nefyzická negativní entita nyní v bezpečí před odstraněním a odsunem do Galaktického Centrálního Slunce. V důsledku toho všeho bylo čištění hlavy Yaldabaoth entity významně urychleno.

To vytvořilo extrémní změny v rámci Schumannových rezonanancí počínaje kolem 10:50 pm Tomského času (11:50 pm v Taipei) v sobotu a trvalo to 21 a 1/2 hodiny:
Hnutí Odporu také komunikovalo, že mnozí fyzičtí klíčoví hráči Kabaly "konečně ochutnaly vlastní medicínu". K tomu nemohu nic dodat. Jako shrnutí lze konstatovat, že všechny negativní frakce s výjimkou Chimery jsou nyní do velké míry oslabeny.

Vítězství Světla!

Spravedlnost Maat!

Maat: https://cs.wikipedia.org/wiki/Maat

Zdroj: http://2012portal.blogspot.cz/2017/03/taiwan-ascension-conference-report.html


Prosíme ohodnoťte a podpořte naši práci:

1)
Mrkněte na některou z reklam,
na kterou se dostanete z reklamních bannerů
umístěných na blogu.

2)
Platba převodem na účet u KB:
107-6034340297/0100, v.s. 8888
IBAN: CZ4801000001076034340297
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Připojte se k naší FB skupině:


Prosíme sdílejte odkaz na tento blog:

Síla Ducha - seriál - díl 4 - Nic než ta pravda


Studium původu, nekonečných možností 
a úplné rehabilitace duchovní bytosti 


Nic než ta pravda


„Přísaháte, že budete říkat pravdu, nic jiného než pravdu a jenom pravdu a v tom vám pomáhej Bůh?“

„Ne, protože na takových místech pravda není ani chtěná ani akceptována. Co tím myslíte je, zdali potvrdím realitu, která je vámi falešně ustanovena za „pravdu“.

To by asi tak byla moje odpověď na tuto otázku, jestliže by mi kdy byla položena. Proč?

Nejdříve proto definuji toto malé a tak úžasně často nepochopené slovo „realita“.
Ta velká otázka filozofů, všech míst Páně a časů Páně je celá o významu tohoto slova „realita“.
Realita je stupeň nebo míra souhlasu mezi dvěma nebo více osobami nebo bytostmi.

Realita není „pravda“ nebo něco, co „opravdu a skutečně tak je“.

Jestliže by tomu tak bylo, pak mi prosím vysvětlete, proč všichni lidí nevidí, neprožívají a nehovoří o té „realitě“ života stejným způsobem.

Není to tento případ, protože existuje dokonce nekonečnost realit. Reality bylo dosaženo tam, kde alespoň jedna jiná osoba sdílí vaše hledisko, tam, kde alespoň jedna další živá bytost souhlasí, pak máte společnou „realitu“.

Jednou existoval člověk, který tvrdil, že země není placatá, ale že má tvar koule. Ve své době byl s tímto názorem velmi osamělý a byl pod těžkou palbou, jeho duševní stav byl zpochybňován, jenom protože neříkal a nemyslel si, to, s čím by většina v té době souhlasila. V té době bylo jednoduše to, co říkal „nereálné“, protože každý věděl, že kdyby to, co říkal, pravda byla, že by Země byla kulatá, tak by z ní každý spadl nebo sjel dolů atd.

Ano, dnes se tomu můžeme zasmát. V té době ale nebylo tak legrační být tím prvním, kdo pojal za realitu něco jiného, než si myslí většina.

Zrovna tak dnes jsou lidé jako on, kteří jsou zesměšňováni, jsou napadáni nebo – což je ještě účinnější – jsou rozcupování na kusy v médiích, aby byla zničena jejich reputace, nebo jsou dokonce „léčeni“ psychology, aby jim pomohli znovu se stát „normálními“ a myslet „v souladu s realitou“.

Dokonce bych zde mohl prohlásit, že je psychologie „používána“, abych tak řekl a existuje pouze – se svojí falešnou teorií „normálna“ – aby ve vás vyvolala hrozný strach, myslet rozdílně nebo být jiný než vaše prostředí protože byste utrpěli „zlom v realitě“ a měli by vás za idiota nebo za člověka s „vysněným světem“.

A já myslím, že je to hezký kompliment mít svůj svět.

Vytvářet si svůj vlastní svět znamená být kreativní, používat svoji fantasii, s pomocí které tkáte svoji vlastní myšlenkovou síť a spojujete ji s dalšími sítěmi, logickým nebo nelogickým způsobem, abyste zformovali nové pohledy na život, které později mohou být proměněny v čin.

V historii lidstva mohou být nalezeny nespočetné příklady „snílků“ tohoto druhu (považovaných za blázny). Mnozí z nich byli extrémně bohatí, ale byli to také jenom vlivní lidé, kteří pro příští generace vytvořili možnosti, které navzdory jakékoliv opozici, jako „musíš souhlasit s naší realitou, jinak.... - stráže“ také skutečně prosadili.

Mnozí za to dokonce museli zaplatit svými životy a skončili na hranici nebo na těch v jednu dobu oblíbených křížích, protože trvali na tom, že vidí věci tak, jak je vidí.

Představte si, že by se zde Ježíš Kristus skutečně objevil a řekl: „Fajn, jsem tady, jak jsem ohlásil a teď začnu se zjevením.“

Perfektní případ pro psychology a psychiatry.

Vsadil bych se, že by po prvním vyléčení rakoviny pokládáním rukou měl na krku žalobu, že k tomu nemá potřebný titul, byl by shazován v médiích jako někdo, kdo „sní“ a rychle by se objevili někteří židé z kruhu jeho nejbližší rodiny, aby mu pomohli sklapnout s ohledem na „Kristův Syndrom“ a nechali by ho přivázat ke staré popelnici s plnou narkózou v krvi, což by „vyléčilo“ jeho tendenci takové věci si myslet nebo je dokonce veřejně prohlašovat a dokonce se chovat, jako by to bylo možné; s tím, že to poslední je tím nejvyšším možným zločinem na této civilizované planetě.

A proč to tak je? Protože on neříká pravdu! Čí pravdu! No tu pravdu obecné populace! A před soudem by na tom také nebyl dobře, ale s tím již jednou měl skutečně špatnou zkušenost.

Pokud by se tedy někde potuloval, a čtenář tohoto textu by se s ním seznámil, odkažte ho prosím nejdříve sem, tak, aby se mohl zorientovat v aktuální hře, a jak to chodí, když někdo předstoupí s „unikátními“ myšlenkami a myslí si, že by si jen tak mohl dělat a myslet si, co chce!

Proč toto všechno píši, a co to má společného s pravdou?

Mohu vás nyní požádat, abyste svoji osobní pravdu přestali přizpůsobovat veřejnosti nebo si ji nechali přizpůsobovat, protože pravda je ve skutečnosti osobní a individuální věc! Pravda může existovat pro vás samotné. Když s vámi ostatní souhlasí, učinili jste z ní realitu.

Rozumíte nyní rozdílu mezi těmito dvěma slovy, která byla chybně definována od nepaměti, jako by si byla rovna?

Nesnižujte svoji osobní pravdu ohledně věcí, jenom protože jste nenašli jinou bytost, která myslí jako vy. Možná jste tím, kdo v sobě nosí takové „bláznivé nápady“, které se jednoho dne stanou realitou, tak jak se nevzdáte a pak jednoho dne potkáte tu správnou osobu, která si to s vámi s radostí zrealizuje.

Letadla byla kdysi jenom „bláznivým“ nápadem. Dnes již vám to tak nepřipadá, že?

Přemýšlejte o tomto: Nikdy neexistoval nikdo, kdo by své myšlenky nebo cíle nezrealizoval. Pouze existovali lidé, kteří v ně v nějakém nějakém bodě přestali věřit nebo na nich přestali pracovat. Již vás to někdy napadlo?


Prosíme ohodnoťte a podpořte naši práci:

1)
Mrkněte na některou z reklam,
na kterou se dostanete z reklamních bannerů
umístěných na blogu.

2)
Platba převodem na účet u KB:
107-6034340297/0100, v.s. 8888
IBAN: CZ4801000001076034340297
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Připojte se k naší FB skupině:Prosíme sdílejte odkaz na tento blog: